Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" tourist attractions"
6 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Sieczko A., Sieczko L. Determinanty popytu usług agroturystycznych pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Zawadka J. Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego pdf
3. Annals of Marketing Management and Economics, 2015
Pawłowski M., Powęska H. The determinants of tourism development in the Płock region pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Lipianin-Zontek E., Szewczyk I. Postrzeganie i ocena atrakcji turystycznych przez turystów jako czynnik implikujący programy rozwoju i promocji produktów turystycznych regionu pdf
5. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Cybulska J. Promocja gminy Żabia Wola jako element rozwoju turystyki pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012
Gabryjończyk P. Struktura wydatków osób zwiedzających zabytki militarne (na przykładzie Wilczego Szańca w Gierłoży) pdf