Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" turystyka wiejska"
14 wyników
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Niedziółka A. Współpraca instytucjonalno-sieciowa w rozwoju turystykina wybranych obszarach przyrodniczo cennych w Małopolsce pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Nowak C. Produkty regionalne i tradycyjne w promocji rozwojuekonomicznego i zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Nowak C. Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze w zarządzaniu rozwojem turystykiwiejskiej na przykładzie Norwegii pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Balińska A. Sieciowe produkty turystyczne jako przykład przedsiębiorczościna obszarach wiejskich pdf
5. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Roman M. Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii eko pdf
6. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Lesia Z., Mykola M., Nataliia G. Motywacja odpowiedzialności menedżera w przedsiębiorstwach turystyki wiejskiej pdf
7. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Roman M. Dochodowość wybranych gospodarstw agroturystycznych pdf
8. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Roman M., Roman A. Kapitał intelektualny jako czynnik przedsiębiorczości i innowacyjności w turystyce wiejskiej pdf
9. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Borowska A. Zróżnicowanie terytorialne regionalnego produktu turystycznego na przykładzie szlaków kulinarnych w Polsce pdf
10. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Majchrzak K., Żarska H., Żarski T. Genetycznie modyfikowane uprawy jako potencjalne zagrożenie dla gospodarstw specjalizujących się w usługach ekoagroturystycznych pdf
11. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Zawadka J. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju działalności agroturystycznej pdf
12. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Kuźniar W. Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w gminach turystycznych pdf
13. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Feczko J. Turystyka wiejska – Pomorze 2013. Problemy ekonomiczne i zarządzania marketingowego pdf
14. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Habán M., Macák M., Otepka P. Turystyka wiejska i agroturystyka na Słowacji pdf