Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" wheat prices"
7 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Ceylan N. Policy Assessment of Wheat Production in Turkey pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Pietrych Ł. IDENTIFICATION OF THE (DETERMINISTIC OR RANDOM) NATURE OF THE WHEAT PRICE VARIABILITY WITH THE APPLICATION OF RECURRENCE QUANTIFICATION ANALYSIS pdf
3. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Just M. TRANSFER OF EXTREME RISK BETWEEN SELECTED EU WHEAT MARKETS pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Czech K. Structural Changes in Wheat Market pdf
5. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2013
Hamulczuk M., Łopaciuk W. Price Linkage Between Milling and Feed Wheat Prices in Poland and Germany pdf
6. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Hamulczuk M., Klimkowski C. Powiązania między cenami ropy a cenami pszenicy w Polsce pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Hamulczuk M. Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej pdf