Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" województwo małopolskie"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Szafrańska M. Świadomość młodzieży akademickiej na temat rolnictwa pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Szafrańska M., Żmija J. Typologia strategii oszczędnościowych wiejskich gospodarstw domowych (na przykładzie województwa małopolskiego) pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Paluch Ł. Rola władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Tyran E. Dywersyfikacja jako proces dostosowawczy gospodarstw województwa małopolskiego pdf