Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Arystoteles"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Zawojska T. Arystotelesowska koncepcja człowieka podstawą racjonalnej działalności gospodarczej pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Drozdowicz Z. Krytycyzm czy dogmatyzm w nauce? pdf