Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Byelorussia"
8 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013
Glovkov V., Komik V., Sytchevnik A. Integracja gospodarcza w sektorze rolniczym wobec uczestnictwa Białorusi w Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Butenko O. Państwowe wsparcie przedsiębiorstw sektora rolnego Białorusi pdf
3. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2009
Degtyarevich L., Degtyarevich N., Sychtevnik A. Influence of the state support on the efficiency of dairy farms in Byelorussia pdf
4. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2007
Sytchevnik A. The innovation resources of enterprises in the dairy sector in Belarus pdf
5. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Karpik V. Some problems of the state regulation in the agricultural sector pdf
6. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Kretskaya V. Processes of concentration and cooperation in the dairy subcomplex pdf
7. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Zmitrevich L. The main directions of improving the economic effectiveness in meat industry in Grodno region pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Gudkowa N. Metody oceny kadr w warunkach rynkowych pdf