Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Firlej Krzysztof"
5 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Firlej K., Kubala S. THE ASSESSMENT OF EXPORT POTENTIAL OF AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTS IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES IN THE YEARS 2005–2017 pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Andrzejewska P., Firlej K. Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012
Firlej K. Czy kryzys zagrażał wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy? pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Firlej K. Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Firlej K. Globalizacja i integracja europejska – szansa, czy mit dla polskiego agrobiznesu pdf