Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Gabryjończyk Piotr"
7 wyników
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Gabryjończyk P., Zawadka J. The importance and popularity of tourism among disabled people in Poland pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Gabryjończyk K., Gabryjończyk P. Zróżnicowanie rozwoju sektora kultury w województwie świętokrzyskim pdf
3. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Balińska A., Gabryjończyk P., Zawadka J. PRO-ECOLOGICAL ATTITUDES AMONG STUDENTS pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Gabryjończyk P., Kudinova I. Motives for undertaking rural tourism activity and its economic and social benefits– comparison of Polish and Ukrainian theoretical perspective pdf
5. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Balińska A., Gabryjończyk P., Sieczko A., Zawadka J. MODERN CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN RURAL AREAS pdf
6. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Gabryjończyk P. „Skansen fortyfikacji Prus Wschodnich” jako szansa rozwoju turystycznego gminy Bakałarzewo pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012
Gabryjończyk P. Struktura wydatków osób zwiedzających zabytki militarne (na przykładzie Wilczego Szańca w Gierłoży) pdf