Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Kasztelan Paweł"
6 wyników
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Kasztelan P. Rozwój gospodarstw mlecznych w warunkach kwotowania produkcji pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Kasztelan P. Trwałość wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Kasztelan P. System regulacji produkcji mleka w Polsce pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Kasztelan P. Substytucja czynników produkcji w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Kasztelan P. Intensywność produkcji a efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Kasztelan P. Kwotowanie produkcji mleka – stan obecny oraz perspektywa likwidacji pdf