Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Mierzwa Danuta"
4 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Mierzwa D. Ocena ekonomiczno-społecznych efektów tradycyjnego sposobu zarządzania spółdzielniami rolniczymi pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Mierzwa D. Miejsce sektora spółdzielczego w gospodarce narodowej Polski pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Mierzwa D. Przedsiębiorstwo spółdzielcze . dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Mierzwa D. Uwarunkowania produkcji mleka na dolnym Śląsku pdf