Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Paszkowski Stanisław"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Paszkowski S. Mechanizm transformacji strukturalnej instrumentu rolniczych rent strukturalnych pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Kijanowski P., Paszkowski S. Renty strukturalne jako instrument przekształceń obszarowych w rolnictwie polskim pdf