Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Pawlak Jan"
5 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Pawlak J. Struktura własnościowa środków mechanizacji rolnictwa w Polsce w latach 1990-2010 pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2012
Pawlak J. Efektywność nakładów energii w rolnictwie polskim pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Pawlak J. Relacje cen maszyn rolniczych do cen produktów rolnych w latach 1990-2010 pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Pawlak J. Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Pawlak J. Uwarunkowania ekonomiczne a mechanizacja rolnictwa pdf