Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Sieczko Anna"
12 wyników
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Parzonko A., Sieczko A. Zaufanie jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Sieczko A. Popyt na włoskie dania regionalne wśród polskich turystów i mieszkańców Włoch pdf
3. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Balińska A., Gabryjończyk P., Sieczko A., Zawadka J. MODERN CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN RURAL AREAS pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Sieczko A., Sieczko L. Determinanty popytu usług agroturystycznych pdf
5. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018
Parzonko A., Sieczko A. Wsparcie instytucjonalne promocji turystyki wiejskiej pdf
6. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Sieczko A. Wpływ terroryzmu na wybór destynacji turystycznych pdf
7. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Parzonko A., Sieczko A., Sieczko L. Regionalne zróżnicowanie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014
Sieczko A., Sieczko L. Wielowymiarowa analiza pozyskiwania środków finansowych w ramach działania 132 PROW 2007-2013 przez kraje członkowskie Unii Europejskiej pdf
9. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Sieczko A., Sieczko L. Dystrybucja usług agroturystycznych poprzez portal aukcyjny Allegro.pl pdf
10. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Sieczko A. Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów pdf
11. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Sieczko A. Współpraca rolników z Mazowiecką Izbą Rolniczą w świetle badań ankietowych pdf
12. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Sieczko A. Tworzenie rynku produktów tradycyjnych i regionalnych pdf