Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Tomczak Franciszek"
3 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Tomczak F. Rozwój nauk ekonomicznych – ujęcie historyczne i współczesność – głos w dyskusji pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Tomczak F. 5-lecie członkostwa polski w Unii Europejskiej: rolnictwo na drodze od przeszłości do przyszłości pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Tomczak F. Działalność Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w 50-lecie powstania – fakty, opinie, refleksje pdf