Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Trajer Marzena"
14 wyników
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Trajer B., Trajer M. Koncepcja smart villages w rozwoju obszarów wiejskich pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Trajer B., Trajer M. Innowacyjność wobec wyzwań współczesności pdf
3. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Mieczkowski M., Trajer M. TRENDS IN POULTRY CONSUMPTION AFTER POLAND’S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Jarka S., Trajer M. Support for the Beekeeping Sector in Poland and the European Union pdf
5. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018
Trajer B., Trajer M. Wspieranie innowacji w sektorze rolnym pdf
6. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Krzyżanowska K., Trajer M. Rolnictwo ekologiczne w Polsce i perspektywy jego rozwoju w kontekście PROW 2014–2020 pdf
7. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Trajer M. Wymiana handlowa towarami rolno-spożywczymi Polski z Litwą pdf
8. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Trajer M., Trajer M. Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej rolników pdf
9. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2014
Mieczkowski M., Smoliński P., Trajer M. Poland's Competitiveness in Foreign Trade in Apples pdf
10. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Trajer M., Trajer M. Kampanie promocyjne i informacyjne na rynku mięsa współfinansowane w ramach wspólnej polityki rolnej pdf
11. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Krzyżanowska K., Trajer M. Finansowanie grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pdf
12. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Krzyżanowska K., Trajer M. Program „Owoce w szkole” – realizacja i skuteczność w kształtowaniu nawyków żywieniowych u dzieci pdf
13. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012
Trajer M., Wojtkiewicz M. Działania Agencji Rynku Rolnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej pdf
14. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Krzyżanowska K., Trajer M. Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności UE pdf