Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Witkowski Janusz"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2007
Witkowska D., Witkowski J. Rozpoznawalność marek wybranych produktów (wyniki badań ankietowych) pdf