Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Zawadka Jan"
9 wyników
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Balińska A., Gabryjończyk P., Zawadka J. PRO-ECOLOGICAL ATTITUDES AMONG STUDENTS pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Wojcieszak-Zbierska M., Zawadka J. Działania przedsiębiorcze kobiet na wsi na przykładzie KGW w powieciegnieźnieńskim pdf
3. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Balińska A., Gabryjończyk P., Sieczko A., Zawadka J. MODERN CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN RURAL AREAS pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018
Wojcieszak M., Zawadka J. Poziom wsparcia LGD w perspektywie PROW 2007–2013 w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju pdf
5. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Ivolga A., Zawadka J. Tourist popularity of Poland among the inhabitants of Stavropol Krai pdf
6. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Zawadka J. Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego pdf
7. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Zawadka J. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju działalności agroturystycznej pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Zawadka J. Preferencje i zachowania osób wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego pdf
9. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013
Balińska A., Zawadka J. Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich pdf