Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Zawadka Jan"
14 wyników
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Tomaszek K., Zawadka J. Zachowania i preferencje turystów biznesowych odwiedzających Warszawę pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Pietrzak-Zawadka J., Zawadka J. The importance and use of forest areas in local development pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Pietrzak-Zawadka J., Zawadka J. Edukacyjne i rekreacyjne funkcje leśnych ogrodów botanicznych pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Gabryjończyk P., Zawadka J. The importance and popularity of tourism among disabled people in Poland pdf
5. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2020
Balińska A., Gabryjończyk P., Zawadka J. SOURCES OF INFORMATION ON PRO-ECOLOGICAL BEHAVIOUR OF STUDENTS OF THE FACULTY OF ECONOMICS OF THE WULS-SGGW pdf
6. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Balińska A., Gabryjończyk P., Zawadka J. PRO-ECOLOGICAL ATTITUDES AMONG STUDENTS pdf
7. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Wojcieszak-Zbierska M., Zawadka J. Działania przedsiębiorcze kobiet na wsi na przykładzie KGW w powieciegnieźnieńskim pdf
8. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Balińska A., Gabryjończyk P., Sieczko A., Zawadka J. MODERN CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN RURAL AREAS pdf
9. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018
Wojcieszak M., Zawadka J. Poziom wsparcia LGD w perspektywie PROW 2007–2013 w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju pdf
10. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Ivolga A., Zawadka J. Tourist popularity of Poland among the inhabitants of Stavropol Krai pdf
11. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Zawadka J. Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego pdf
12. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Zawadka J. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju działalności agroturystycznej pdf
13. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Zawadka J. Preferencje i zachowania osób wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego pdf
14. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013
Balińska A., Zawadka J. Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich pdf