Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"asymetria informacji"
5 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015
Parlińska M. Ekonomika informacji na tle rozwoju społeczeństwa globalnego pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Stępień M. Nadzór korporacyjny w sektorze bankowym pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Nestorowicz R. THE ASYMMETRY OF INFORMATION ON FOOD MARKET AND CONSUMERS’ PREFERENCES – SOME ASPECTS pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Kata R. Asymetria informacji jako przyczyna ograniczeń kredytowych w rolnictwie pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Juszczyk S. Korporatyzacja innowacji jako współczesna bariera rozwoju nauk ekonomicznych pdf