Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"asymmetry of information"
4 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Pawlonka T. BEHAVIOURAL FINANCE IN AGRIBUSINESS – THE BIRTH OF A CONCEPT pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Czyżewski A., Kułyk P. Kwestia rolna w teorii wyboru publicznego pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Nestorowicz R. THE ASYMMETRY OF INFORMATION ON FOOD MARKET AND CONSUMERS’ PREFERENCES – SOME ASPECTS pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Juszczyk S. Korporatyzacja innowacji jako współczesna bariera rozwoju nauk ekonomicznych pdf