Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"biological progress"
8 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Wicki L. Poziom i zakres wsparcia upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w ramach działań Agencji Rynku Rolnego pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Wicki L. Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w Polsce pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Runowski H. Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych – aspekty teoretyczne pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wicki L. Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Wicki L. Produkcyjne i ekonomiczne efekty stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji zbóż jarych i ziemniaków pdf
6. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Wicki L. Wykorzystanie postępu odmianowego w produkcji zbóż w polskim rolnictwie pdf
7. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Filipiak T. Hodowla roślin ogrodniczych w spółkach ANR pdf
8. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Wicki L. Wpływ postępu biologicznego na plonowanie i ekonomikę produkcji zbóż ozimych pdf