Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"deconsumption"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018
Zalega T. Deconsumption in consumer behaviour of Polish seniors pdf