Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"early retirement pensions"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Kijanowski P., Paszkowski S. Renty strukturalne jako instrument przekształceń obszarowych w rolnictwie polskim pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Paszkowski S. Mechanizm transformacji strukturalnej instrumentu rolniczych rent strukturalnych pdf