Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"economic science"
29 wyników
[1-20] [21-40]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Balińska A., Gabryjończyk P., Zawadka J. PRO-ECOLOGICAL ATTITUDES AMONG STUDENTS pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Rokicki T. THE ORGANISATION OF TRANSPORT IN THE AGRIBUSINESS SECTOR IN THE RESEARCH OF THE FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES OF WULS-SGGW IN THE 21ST CENTURY pdf
3. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Balińska A., Gabryjończyk P., Sieczko A., Zawadka J. MODERN CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN RURAL AREAS pdf
4. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Klepacki B. THE ROLE OF LOGISTIC FOR POLISH ECONOMY DEVELOPMENT pdf
5. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Voloshchuk V., Voloshchuk K., Voloshchuk Y. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE pdf
6. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Ganc M., Krajewska K. Zarządzanie finansami osobistymi studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Gównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Wąsikowska B. Zastosowanie technik neuronauki poznawczej w zarządzaniu marketingowym pdf
8. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Klepacki B., Olewnicki D. Znaczenie nauk ekonomicznych w rozwoju ogrodnictwa pdf
9. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Małażewska S., Wąs A. Kształcenie na życzenie – opinie studentów o systemie przedmiotów do wyboru na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW pdf
10. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Klepacki B. Sześćdziesiąt lat działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie pdf
11. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Klepacki B. Rozwój nauk ekonomicznych w Polsce po wprowadzeniu pakietu ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego pdf
12. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Roman M., Świetlińska M. Źródła utrzymania studentów i ocena systemu przyznawania stypendiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pdf
13. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Gornowicz M., Niedzielski E. Rozwój nauk ekonomicznych na Warmii i Mazurach pdf
14. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Bronn C. Nauki ekonomiczne: na autostradzie czy drodze donikąd? pdf
15. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Franc-Dąbrowska J. Czynniki kształtujące wynik finansowy w przedsiębiorstwach rolniczych pdf
16. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Juszczyk S. Korporatyzacja innowacji jako współczesna bariera rozwoju nauk ekonomicznych pdf
17. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Klepacki B. Rozwój nauk ekonomicznych – ujęcie historyczne i współczesność pdf
18. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Tomczak F. Rozwój nauk ekonomicznych – ujęcie historyczne i współczesność – głos w dyskusji pdf
19. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Urban S. Twórczość naukowa profesora Wincentego Stysia pdf
20. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Stankiewicz W. O kondycji historii myśli ekonomicznej: kilka refleksji pdf