Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"ekonomika produkcji mleka"
4 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2012
Ziętara W. Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Parzonko A. Główne czynniki oddziałujące na zmiany ekonomiczno-organizacyjne w polskich gospodarstwach mlecznych w latach 1989-2009 pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Parzonko A. Strategiczne uwarunkowania rozwoju polskich gospodarstw mlecznych pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Parzonko A. Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka pdf