Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"gospodarstwa samozaopatrzeniow"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Kałuża H. Wybrane problemy rozwoju małych gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Wojewodzic T. Wpływ integracji europejskiej na gospodarstwa socjalne pdf