Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"knowledge management"
5 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Dziwulski J. Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Milewska A. KNOWLEDGE BASED ECONOMY: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012
Skrzypek E. Zarządzanie wiedzą i informacją w organizacjach gospodarczych pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Wołoszyn J. Relacje pomiędzy kulturą organizacyjną a wiedzą pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wołoszyn J. Zarządzanie wiedzą jako wieloetapowy proces generowania nowych wartości pdf