Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"land consolidation"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Tekień T. Implementacja procedury analitycznej hierarchizacji (AHP) do określenia rankingu pilności scaleń gruntów rolnych na przykładzie gminy Jasionówka pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Zadura A. Transformacja ustrojowa rolnictwa w krajach Europy środkowo-wschodniej pdf