Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"mechanizacja rolnictwa"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Chibowski P., Izdebski W., Krygul R., Makarchuk O., Skudlarski J., Zaika S., Zając S. Przemiany w wyposażeniu technicznym gospodarstw rolnych na Ukrainie w latach 2000-2015 pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Pawlak J. Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Pawlak J. Uwarunkowania ekonomiczne a mechanizacja rolnictwa pdf