Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"motywacja"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Adamska M. Czynniki motywacji personelu sprzedażowego w małych i średnich przedsiębiorstwach pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017
Bagieński S., Grontkowska A. Motywowanie pracowników w spółkach hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych pdf
3. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Lesia Z., Mykola M., Nataliia G. Motywacja odpowiedzialności menedżera w przedsiębiorstwach turystyki wiejskiej pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Stawicka E. Poziom innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce pdf