Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"pig producers"
2 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Sieczko L. Wykorzystanie technologii IT przez członków grup producentów rolnych trzody chlewnej pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw produkujących żywiec wieprzowy poprzez wykorzystanie możliwości jakie daje funkcjonowanie w ramach grupy producenckiej pdf