Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"plant breeding"
12 wyników
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017
Helta M. Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2012 pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Wicki L. Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wicki L. Procesy koncentracji w hodowli roślin w Polsce pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wicki L. Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Grzegorzewska E. Kondycja finansowa spółek hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych pdf
6. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Filipiak T. Efektywność hodowli roślin rolniczych w spółkach ANR pdf
7. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Filipiak T. Hodowla roślin ogrodniczych w spółkach ANR pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Wicki L. Finansowanie hodowli roślin w Polsce pdf
9. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Helta M., Świtłyk M. Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2006 pdf
10. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Marciniak K. Stan polskiej hodowli roślin w roku 2008 pdf
11. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Podlaski S. Model funkcjonowania firmy hodowlano-nasiennej w Polsce pdf
12. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Grontkowska A. Zmiany zasobów i wyników spółek ANR w latach 1996-2005 pdf