Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"pogłowie owiec"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Rokicki T. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw owczarskich w Polsce pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010
Rokicki T. Wpływ zmiany zasad dotowania na chów i hodowlę owiec w Polsce i UE pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Rokicki T. Przemiany w gospodarstwach owczarskich w Polsce pdf