Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"production factors"
50 wyników
[1-20] [21-40] [41-60]

41. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Niezgoda D. Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem ich wielkości ekonomicznej pdf
42. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Drejerska N., Pięta P., Skierska-Pięta K. Zasoby i wyniki produkcyjne gospodarstw indywidualnych oraz plany na przyszłość ich właścicieli pdf
43. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Poczta W., Sadowski A., Średzińska J. Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej pdf
44. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Jarka S. Szanse i ograniczenia dzierżawy gruntów rolnych w Polsce pdf
45. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Ziętara W. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa pdf
46. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Szymańska E. Dochodowość gospodarstw trzodowych o różnych systemach produkcyjnych w Polsce po integracji z UE pdf
47. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Sass R. Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego pdf
48. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Mroczek R. Konkurencyjność produktów polskiego rolnictwa po wejściu do UE pdf
49. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Kierepka M. Możliwości poprawy produktywności czynników wytwórczych w gospodarstwach rodzinnych pdf
50. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Parzonko A. Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka pdf