Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"production factors"
50 wyników
[1-20] [21-40] [41-60]

41. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Radwan A., Wadoń A. Usługi mechanizacyjne w gospodarstwach rodzinnych w Polsce . aspekty ekonomiczne i organizacyjne pdf
42. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Niezgoda D. Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem ich wielkości ekonomicznej pdf
43. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Ziętara W. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa pdf
44. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Poczta W., Sadowski A., Średzińska J. Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej pdf
45. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Szymańska E. Dochodowość gospodarstw trzodowych o różnych systemach produkcyjnych w Polsce po integracji z UE pdf
46. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Jarka S. Szanse i ograniczenia dzierżawy gruntów rolnych w Polsce pdf
47. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Sass R. Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego pdf
48. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Mroczek R. Konkurencyjność produktów polskiego rolnictwa po wejściu do UE pdf
49. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Parzonko A. Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka pdf
50. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Kierepka M. Możliwości poprawy produktywności czynników wytwórczych w gospodarstwach rodzinnych pdf