Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"prywatyzacja"
6 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018
Jędruchniewicz A., Maśniak J. Przemiany własnościowe ziemi rolnej w Polsce pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Gębska M., Grontkowska A., Kosakowska A. Skutki zmiany inwestora w przedsiębiorstwie branży tytoniowej w opinii pracowników pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Maśniak J. Znaczenie polityki rolnej państwa w rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Ancyparowicz G. Prywatyzacja jako element planu konsolidacji finansów sektora rządowego pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Zadura A. Transformacja ustrojowa rolnictwa w krajach Europy środkowo-wschodniej pdf
6. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Podlaski S. Model funkcjonowania firmy hodowlano-nasiennej w Polsce pdf