Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"rozwój regionów"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Karmowska G. Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005
Kacperska E. Współpraca transgraniczna a rozwój regionów wschodnich pdf