Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"rural entrepreneurship"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Biczkowski M., Rudnicki R., Wiśniewski Ł. Działanie PROW 2007-2013 „Różnicowanie działalności gospodarstw rolnych” jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Kłodziński M. Pozarolnicza przedsiębiorczość wiejska pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Błażejowska M. Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego pdf