Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"transport"
55 wyników
[1-20] [21-40] [41-60]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2021
Michael A., Mshelia S., Onu J., Upev S. Poverty and its Alleviating Strategies among Rural Farming Households in Benue State, Nigeria pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2021
Zawojska A. Zwycięzcy i przegrani pandemii Covid-19: perspektywa globalna z uwzględnieniem gospodarki rolno-żywnościowej pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Kondak A., Konior A., Tarczydło B. SELECTED UNDERTAKINGS OF SHARING TRANSPORT SERVICES BY CONTEMPORARY CONSUMERS: RESEARCH RESULTS pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Bitkowska A., Łabędzki K. Uwarunkowania dostosowania usług transportu publicznegodo potrzeb osób z niepełnosprawnościami pdf
5. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Katsoni V., Koliopoulos T. Innovative Airport Designs’ Infrastructures to supportan Integrated Sustainable Tourism Policy for SustainableDevelopment and Public Health Protection pdf
6. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Katunian A., Variakojiene J., Zirnele, L. Theoretical and practical assumptions of the business travelorganization. Lithuanian case pdf
7. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Balińska A., Cymerman D., Olejniczak W. Wymiary jakości transportu miejskiego aglomeracjiwarszawskiej w percepcji konsumentów pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Bereziński S., Rokicki T. FINANCING OF LINEAR ROAD INFRASTRUCTURE IN POLAND pdf
9. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2020
Köktaş A., Selçuk I. Transport sector energy use and carbon emissions: a study on sectoral fiscal policies pdf
10. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2020
Domagała J. Macro-logistics as tools for shaping today’s economy pdf
11. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Klepacki B., Perkowska A. Rola logistyki w pogłębianiu procesów globalizacji pdf
12. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019
Niedzielski P., Zioło M. Finansowanie publicznej komunikacji zbiorowej w aglomeracjach miejskich w Polsce pdf
13. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Dibrova A., Dibrova L., Dibrova M., Krylov Y. PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF THE GRAIN MARKET AND ITS REGULATION MECHANISM IN UKRAINE pdf
14. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Goryńska-Goldmann E. Ewolucja rozwoju żywności lokalnej w kontekście ideizrównoważonej konsumpcji pdf
15. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Comanescu I., Foris D., Foris T. TRENDS IN ROMANIAN AGRITOURISM IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT pdf
16. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Majewski J., Sobolewska A. COMPARATIVE LIFECYCLE ASSESSMENT OF APPLE PACKAGING pdf
17. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Rokicki T. THE ORGANISATION OF TRANSPORT IN THE AGRIBUSINESS SECTOR IN THE RESEARCH OF THE FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES OF WULS-SGGW IN THE 21ST CENTURY pdf
18. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Klepacki B. THE ROLE OF LOGISTIC FOR POLISH ECONOMY DEVELOPMENT pdf
19. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Szubska-Włodarczyk N. Strona podażowa rynku biomasy rolnej w województwie łódzkim w opinii rolników pdf
20. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018
Balińska A., Olejniczak W. Pasażerski transport kolejowy w ocenie jego użytkowników pdf