Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2011 (5(54))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Babiak J. Możliwości produkcyjne rolnictwa a sytuacja żywnościowa świata 5-16pdf
2. Bąk-Filipek E., Tetwejer U. Marketing in the food trade 17-35pdf
3. Gołębiewski J. Zmiany w otoczeniu jako czynnik kształtujący działania marketingowe przedsiębiorstw agrobiznesu 36-49pdf
4. Kleinová K., Űrgeová J. Country image and branding of Slovakia 50-58pdf
5. Kozak S. Zmiany struktury kanałów dystrybucji a poprawa warunków konkurencji w sektorze ubezpieczeń w Polsce w latach 2002-2009 59-70pdf
6. Kádeková Z., Kretter A. Advertising and Public Relations Efficiency Measurement and Control 71-77pdf
7. Kádeková Z., Kubicova L. Marketing strategy of the new product introduction on the market 78-90pdf
8. Lušňáková Z. Corporate Social Responsibility as part of Public Relations and firm development 91-100pdf
9. Misztal P. Dług publiczny i wzrost gospodarczy w krajach członkowskich Unii Europejskiej 101-114pdf
10. Pudełkiewicz E. Refleksje wokół koncepcji marketingu w agrobiznesie 115-130pdf
11. Dušan D., Klimentová K., Récky R. Comparison of production and economic dependence within the growing of sunflower in the Slovak Republic 131-137pdf
12. Gašparíkov V., Nagyová Ľ., Rizovová B. Perception of Advertisement in Visegrad Four Countries 138-148pdf
13. Hambalkova M., Rovny P., Supekova S. Comparison of Slovak and Polish foreign agrarian trade 149-156pdf
14. Gallová Z., Serenčéš P. Influence of cash flows from the Common Agricultural Policy on liquidity of Slovak trading companies in agriculture in the period 2000-2009 157-169pdf
15. Šimo D. Foreign trade of the Slovak Republic with selected agrarian commodities of animal origin 170-175pdf
16. Strzębicki D. Sprzedaż produktów rolnych przez Internet 176-196pdf
17. Szabóová M. Possibilities of using of the venture capital as an innovative instrument in conditions of the Slovak republic in the competence of the National Agency for Development Small and Medium Enterprises 197-207pdf
18. Tóth M. Impact of CAP Subsidies on Profit in Agricultural Enterprises in Slovakia 208-216pdf