Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2012 (7(56))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bolčáková A., Gašparíková V., Nagyová Ľ. Efficiency of TV Advertising Spots Promoting Non-alcoholic Drink Kofola 5-19pdf
2. Chudzian J. Uwarunkowania spożycia produktów mleczarskich 20-28pdf
3. Kleinová K., Lušňáková Z. Realising the Potential of the Internet in Business 29-37pdf
4. Kádeková Z., Kretter A. Marketing of Direct Selling of Agricultural Products 38-44pdf
5. Kádeková Z., Kubicova L. The Use of Marketing Communication Tools by DANONE Company 45-52pdf
6. Kleinová K., Lušňáková Z. The Place of Corporate Social Responsibility and its Activities in the Retail Firm Management 53-61pdf
7. Nagmy H., Rovny P., Vilhanová L. The African Economies and Agricultural Value-Added – Contribution to GDP. Top Economies of 20 Countries in Africa 2012 62-72pdf
8. Podstawka U., Podstawka M. Fundusz Składkowy KRUS – stan i perspektywy 73-80pdf
9. Postuła M. EURO 2012 wyzwaniem organizacyjnym dla Polski 81-91pdf
10. Prevužňáková J., Zemková K. The Analysis of the Indebtedness of Slovak Agricultural Enterprises in Years 2003 and 2009 and Multi-criteria Analysis of Slovak Agricultural Enterprises in Years 2003 and 2009 92-101pdf
11. Dobák D., Klimentová K., Récky R. Development of Selected Marketing and Economic Indicators Within the Growing of Oilseed Rape in the Slovak Republic 102-108pdf
12. Nagmy H., Rovny P., Zuravlovs A. Assessment of the Slovak and Latvian Agriculture from the Point of Plant Production 109-119pdf
13. Prevužňáková J., Serenčéš P., Tóth M. Impact of Direct Payment Reform of CAP 2014–2020 on the Economy of Agricultural Enterprises in Slovakia 120-126pdf
14. Šrámekova Z., Vilhanová L. E-shop – the Innovative Way of Sale and Communication 127-132pdf
15. Strzębicki D. Metody zbierania danych o użytkownikach w procesie budowy komercyjnych stron WWW 133-138pdf
16. Čierna Z., Rábek T., Tóth M. Impact of CAP on the Cash-Flow Components in Slovak Agriculture 139-145pdf
17. Wyrzykowski P. Ryzyko kredytowe i sposoby jego zabezpieczenia w przypadku kredytów mieszkaniowych (na przykładzie Banku X w latach 2008–2011) 146-164pdf