Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2014 (11(60))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Beba P., Poczta W. Rozwój i rola polskiego przemysłu spożywczego w warunkach akcesji do Unii Europejskiej 7-18pdf
2. Będzieszak M. Konsolidacja szkół podstawowych i gimnazjów a ekonomika skali i wydatki budżetowe w miastach na prawach powiatu 19-33pdf
3. Czyżewski A., Stępień S. Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014–2020 34-45pdf
4. Domańska T., Felczak T. Czynniki różnicujące wydatki inwestycyjne w gospodarstwach rolniczych 46-55pdf
5. Gonet D., Kalinowski J. Informacje i innowacje w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w województwie dolnośląskim 56-64pdf
6. Kapusta F. Produkcja i zużycie jaj w Polsce – ocena samowystarczalności 65-77pdf
7. Kłobukowska J. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku europejskim 78-89pdf
8. Koperska N. Rynek i marketing ekologicznych produktów mlecznych w Polsce a stopień zaspokojenia oczekiwań konsumenta 90-103pdf
9. Kowalski D. Zasadność interwencji państwa w zakresie wsparcia sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ze środków publicznych w Polsce 104-114pdf
10. Lizińska W., Marks-Bielska R., Serocka I. Uwarunkowania polityki władz lokalnych w obszarze pozyskiwania inwestorów zagranicznych 115-126pdf
11. Marszalewski W., Piasecki A. Analiza rozwoju infrastruktury ściekowej w Polsce w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym 127-137pdf
12. Mikołajczak P. Finansowe zasilanie bieżącej działalności rolnictwa kredytem bankowym na tle zmian wybranych parametrów ekonomicznych w Polsce 138-146pdf
13. Maciuszko M., Milewska A. Korzyści i koszty wdrażania „e-administracji” w regionie podlaskim 147-162pdf
14. Niski M., Nowacki S., Wódkowski A. Czy polskich rolników trzeba traktować jak Kargula z Pawlakiem? Zmiany wśród polskich rolników w latach 2003–2013 na podstawie analiz socjologii wizualnej 163-169pdf
15. Panchenko M., Parlińska M. PORTFOLIO RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT ACTIVITY OF BANKING SECTOR 170-184pdf
16. Płonka A., Satoła Ł., Wojewodzic T. Zmiany przychylności podatkowej gmin w okresie dekoniunktury gospodarczej 185-194pdf
17. Łaguna M., Rozmus W. Heineken czy Żubr? Znaczenie pozaproduktowych właściwości marek produktów spożywczych 195-203pdf
18. Ryś-Jurek R. Opodatkowanie gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004–2011 204-216pdf
19. Strzębicki D. Funkcje międzynarodowych horyzontalnych rynków elektronicznych 217-230pdf
20. Szymańska E. Kanały dystrybucji żywca wieprzowego i sposoby rozliczeń producentów z zakładami mięsnymi 231-240pdf
21. Zabłocki A. Preferencje podatkowe w rolnictwie. 241-250pdf