Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2016 (15(64))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Andrzejuk A. Stopy zwrotu na rynku kapitałowym w kontekście fuzji i przejęć – studium przypadku 5-17pdf
2. Garbarski L. Edukacja w zakresie marketingu a jego wizerunek w Polsce 18-28pdf
3. Gołaś Z. Zróżnicowanie opóźnień płatniczych w przedsiębiorstwach sektora B2B krajów Europy Wschodniej 29-41pdf
4. Gregor B., Kalińska-Kula M. MARKET INTELLIGENCE – A CONCEPTUAL APPROACH 42-54pdf
5. Grębowiec M. Rola marki w procesie podejmowania decyzji zakupu produktów mleczarskich na przykładzie rynku jogurtów 55-67pdf
6. Grzegorczyk W. THE PROBLEMS OF MARKETING PERFORMANCE MEASUREMENT 68-74pdf
7. Kowal W. VARYING LEVELS OF IMPORTANCE ATTRIBUTED TO MARKETING OUTCOMES FOR THE PURPOSES OF EVALUATIONS OF ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS IN THE LIGHT OF A STUDY INVOLVING COMPANY MANAGERS 75-83pdf
8. Michalski E. MARKETING MANAGEMENT OF ENTERPRISE 84-95pdf
9. Mróz B. CONSUMER SOVEREIGNTY AT A TIME OF GLOBALIZATION AND ICT EXPANSION 96-103pdf
10. Niemczyk A. FREE TIME AS A DETERMINANT OF ECONOMIC DEVELOPMENT CULTURAL CONTEXT 104-115pdf
11. Głowacka E., Pizło W. Oszczędności gospodarstw domowych emerytów zamieszkujących tereny wiejskie –studium przypadku 116-129pdf
12. Frąckiewicz E., Rudawska E., Wiścińska M. SUSTAINABLE MARKETING MIX – THE BASIC ASSUMPTIONS 130-138pdf
13. Satoła Ł. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na inwestycje komunalne a ograniczanie zadłużenia samorządów 139-148pdf
14. Sławińska M. CHANGES TO RETAIL BUSINESS MODELS - OVERVIEW OF THE DETERMINING FACTORS 149-160pdf
15. Szromnik A. CITY PLACEMENT – INNOVATIONAL MEANS OF PROMOTING CITIES 161-169pdf
16. Wiktor J. Próba analizy bibliometrycznej publikacji 25. Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji - doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości 170-182pdf