Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2016 (16(65))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Borshchevskiy V., Kravtsiv I., Krupin V. DEVELOPMENT OF BORDER RURAL AREAS IN UKRAINE BASED ON IMPLEMENTATION OF REGIONAL MARKETING MECHANISMS 5-14pdf
2. Gutkowska K., Piekut M. Korzystanie z usług gastronomicznych przez Polaków 15-24pdf
3. Wrzesińska-Kowal J. Rozwój zagranicznych sieci handlowych w Polsce 25-36pdf
4. Oliński M., Szamrowski P. Potencjał dialogowy witryn internetowych organizacji pożytku publicznego - podejście relacyjne 37-54pdf
5. Avetisyan L., Parlińska A. THE ROLE OF LEASING IN FINANCING OF INNOVATION IN EUROPE AND ARMENIA 56-69pdf
6. Stawicki M. THE DEVELOPMENT OF HOTEL BASE IN POLAND WITH THE USE OF EU FUNDS 70-78pdf
7. Stefańska M., Śmigielska G. NEW CHALLENGES FACING RETAIL AND MARKETING – SUSTAINABLE CONSUMPTION AND INNOVATIONS OF TRADE ENTERPRISES 79-87pdf
8. Świrska A. Czynniki determinujące efektywne zarządzanie finansami samorządowymi (na przykładzie gmin powiatu siedleckiego) 88-99pdf
9. Świstak J., Wicka A. Ubezpieczenia na życie w latach 2005-2014 100-113pdf
10. Jończyk J., Wereda W. THE ROLE OF CUSTOMER SATISFACTION IN THE MODERN MARKETING ON THE EXAMPLE OF THE MARKET OF DENTAL SERVICES 114-127pdf
11. Szalonka K., Witek L. Alergie pokarmowe i ich wpływ na rozwój rynku żywności funkcjonalnej i ekologicznej 128-140pdf
12. Čiernik A., Šabíková I., Turuk I. THE SOCIAL IMPORTANCE OF THE BENEFITS OF A GREEN ECONOMY 141-147pdf