Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2022 (27(76))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Cyburt A. Samodzielność finansowa małych gmin województwa lubelskiego i jej znaczenie dla ich stabilności finansowej 5-17pdf
2. Gałecka A., Ganc M. Stabilność finansowa gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020 18-29pdf
3. Garstka M. Dostęp do informacji finansowej w następstwie zmian wielkości przedsiębiorstw spowodowanych kryzysem COVID-19 30-42pdf
4. Konarzewska U., Michalczuk G. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako kierunek rozwoju rynku kapitałowego 43-57pdf
5. Błażejczyk D., Milewska A. Program „Rodzina 500+” szansą na rozwiązanie problemów polityki rodzinnej i demograficznej 58-67pdf
6. Łupiński M., Misztal P. Czy polskie banki są stabilne? Analiza ryzyka systemowego 68-79pdf
7. Parlińska A. Wyzwania e-learningu w czasie pandemii w Polsce 80-88pdf
8. Podstawka M. Inflacja a koszty produkcji wybranych produktów rolniczych w 2022 roku 89-98pdf
9. Kłosowska A., Śliwa M. Zmiana poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii COVID-19 99-110pdf
10. Wiśniewska M. Wpływ pandemii koronawirusa (Covid-19) na zachowania inwestorów w świetle finansów behawioralnych 111-122pdf