Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2012 12(27) (1)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Cieślewicz W. Polski eksport produktów rolno-spożywczych do Rosji 18-30pdf
2. Firlej K. Czy kryzys zagrażał wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy? 42-52pdf
3. Floriańczyk Z., Rembisz W. Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010 53-62pdf
4. Agnieszka D., Jasiulewicz M. Potencjał biomasy województwa zachodniopomorskiego w aspekcie wykorzystania do celów energetycznych 83-93pdf
5. Kosicka-Gębska M. Spożycie mięsa drobiowego w Polsce po integracji z Unią Europejską 105-112pdf
6. Kowalczyk S. Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego 113-126pdf
7. Mazurkiewicz-Pizło A. Innowacyjność działań gospodarstw sadowniczych w regionie Grójca i Warki w aspekcie konkurencyjności regionu 127-137pdf
8. Sadłowski A. Płatności ONW a regionalne zróżnicowanie dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce 149-157pdf
9. Śmigla M. Zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie w praktyce wybranych krajów na świecie 158-167pdf