Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2012 12(27) (2)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Dolata M. Pozycja konkurencyjna obszarów wiejskich powiatów woj. wielkopolskiego pod względem ich wyposażenia w infrastrukturę gospodarczą 7-16pdf
2. Gajewska M. Integracja europejska a działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych na Opolszczyźnie 17-24pdf
3. Kowalczyk A. Polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w latach 1996-2009 25-35pdf
4. Jąder K. Zmiany w handlu zagranicznym owocami i warzywami w Polsce w latach 2001-2010 36-45pdf
5. Nowogródzka T. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce 54-65pdf
6. Puślecki Z. Zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji 66-76pdf
7. Stańko S. Tendencje w produkcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce w latach 1990-2011 77-85pdf
8. Szczukocka A. Poziom i dynamika zmian zatrudnienia w sektorze rolnym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej 114-122pdf
9. Zakrzewska A. Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce 150-159pdf