Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2013 13(28) (3)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Artyszak A. Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na wyniki handlu cukrem w Polsce 7-14pdf
2. Białowąs T. Pozycja krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym handlu rolnym w latach 2000-2011 16-25pdf
3. Błażejowska M. Podmioty gospodarcze wytwarzające energię odnawialną w województwie zachodniopomorskim 26-35pdf
4. Chorób R. Wybrane uwarunkowania ekonomiczne rozwoju innowacyjnych struktur integracyjnych w agrobiznesie 36-45pdf
5. Cymanow P., Florek-Paszkowska A. Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej 46-54pdf
6. Dobieżyński K. Ewolucja podejścia do jakości żywności oraz podstawowe cechy systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w Unii Europejskiej 65-75pdf
7. Fesyuk N., Parlińska M. Wykorzystanie środków UE na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego 76-87pdf
8. Górska A. Wydatki na ochronę środowiska w Polsce 88-94pdf
9. Kacperska E. Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolnospożywczymi 104-116pdf
10. Kiełbasa B. Wpływ środków pomocowych WPR 2007-2013 na zmiany w wybranych gospodarstwach rolnych 117-125pdf
11. Klusek T. Grunty nierolne w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa 126-135pdf
12. Kołodziejczak M. Organizacja doradztwa rolniczego w Niemczech 136-144pdf
13. Krzyżanowski J. Czynniki wpływające na wysokość polskiej składki do ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa 145-159pdf
14. Kufel J. Struktury rynkowe a zmienność cen względnych w sektorze przetwórstwa przemysłowego i branży spożywczej krajów UE 160-171pdf
15. Nowaczyk P. Próba ukazania wpływu integracji europejskiej na restrukturyzację polskiej floty rybackiej 172-182pdf
16. Papakul J., Rydzewska K. Popyt na kwiaty na przykładzie warszawskich kwiaciarni 183-191pdf
17. Parzonko A. Konkurencyjność kosztowa polskich gospodarstw mlecznych na arenie europejskiej w perspektywie zmian polityki rolnej UE po 2014 roku 192-202pdf
18. Maria A., Powałka M. Aktualny stan sektora biogazu rolniczego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej 203-212pdf
19. Rembeza J. Zmiany cen na międzynarodowym rynku oleistych w okresie upowszechnia się odmian zmodyfikowanych genetycznie 213-221pdf
20. Sapa A. Intensywność handlu rolno-żywnościowego wybranych regionalnych ugrupowań handlowych relacji Południe-Południe 222-231pdf
21. Zuba M. Zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie w latach 2004-2011 232-242pdf