Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2015 15(30) (1)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bórawski P. Tendencje w handlu zagranicznym polskiego sektora mleczarskiego 7-20pdf
2. Czyżewski A., Kryszak Ł. Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 i w Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN 21-32pdf
3. Górecki J. Wybrane problemy rozwoju i transformacji rolnictwa 33-38pdf
4. Kołodziejczak M. Typologia krajów Unii Europejskiej ze względu na znaczenie i poziom korzystania z usług weterynaryjnych w rolnictwie 39-48pdf
5. Kraciuk J. Procesy koncentracji na rynku kapitałowym w aspekcie kosztów transakcyjnych 49-57pdf
6. Mroczek R. Determinanty i perspektywy rozwoju przemysłu mięsnego i drobiarskiego w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską 58-67pdf
7. Gontar Ł., Jabłońska L., Olewnicki D., Orliński P. Zmiany w krajowej produkcji zielarskiej i wybranych rodzajach przetwórstwa roślin zielarskich w kontekście globalnego wzrostu popytu na te produkty 68-76pdf
8. Parlińska M. Ekonomika informacji na tle rozwoju społeczeństwa globalnego 77-83pdf
9. Petrovska I., Pietrych Ł. Determinanty wykorzystania internetu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego 84-89pdf
10. Gruchała A., Piekutin J., Płotkowski L. Gospodarowanie różnorodnością biologiczną na terenach leśnych włączonych do sieci Natura 2000 - zarys koncepcji 90-105pdf
11. Popławski Ł. Ekoinnowacje - wybrane aspekty 106-112pdf
12. Rosińska-Bukowska M. Handel rolno-spożywczy UE-Rosja - efekty rosyjskich sankcji 113-124pdf
13. Szczukocka A. Ocena poziomu rozwoju sektora rolnego w krajach Unii Europejskiej 125-132pdf
14. Mrówczyńska-Kamińska A., Szuba-Barańska E. Wydatki na żywność w warunkach kryzysu gospodarczego z 2008 roku w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej 133-143pdf
15. Wieliczko B. Polityka rolna Chin po 1978 roku 144-153pdf
16. Wilkin J. Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej 154-160pdf
17. Zuba-Ciszewska M. Struktura mleczarń ze względu na skalę produkcji wybranych produktów mleczarskich w Polsce i Niemczech (w latach 2003-2012) 161-171pdf