Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2015 15(30) (2)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Błażejczyk-Majka L., Kala R. Zmiany w specjalizacji gospodarstw starych i nowych krajów członkowskich UE 5-15pdf
2. Bugała A. Eksport polskich produktów ogrodniczych poza UE i WNP 16-25pdf
3. Cymanow P., Florek-Paszkowska A. Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi 26-34pdf
4. Czarny E., Śledziewska K. Polska w światowym handlu trzodą chlewną i wieprzowiną 35-51pdf
5. Gąsowski A. Wspólna Polityka Rolna - czy faktycznie? 52-64pdf
6. Kowalczyk D. Zmiany w polskim handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w latach 2005-2012 65-74pdf
7. Janiszewska D., Ossowska L. Zróżnicowanie uwarunkowań rolnictwa dla produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej w krajach Unii Europejskiej 75-84pdf
8. Kapusta F. Ewolucja miejsca i roli rzepaku w rolnictwie oraz gospodarce Polski 85-95pdf
9. Konarska M., Popis E., Przybysz M., Sakowska A. Produkcja i spożycie mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2014 96-105pdf
10. Krygier K., Ratusz K. Światowa oraz polska produkcja lnu oleistego i oleju lnianego 106-116pdf
11. Sawicka J., Skwara A. Uczestnictwo kobiet wiejskich na rynku pracy i w procesach decyzyjnych 117-127pdf
12. Drabarczyk K., Siudek T. Wzrost i rozwój gospodarczy a efektywność finansowa banków komercyjnych w krajach Unii Europejskiej 128-139pdf
13. Szajner P. Światowy rynek trzciny cukrowej 140-149pdf
14. Talarczyk A. Bank Danych o Lasach w Polsce na tle baz danych i systemów udostępniania informacji z zakresu leśnictwa w innych krajach 150-158pdf
15. Zalewski A. Sezonowość cen nawozów mineralnych w wybranych krajach Unii Europejskiej 159-166pdf