Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2019 19(34) (1)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Adamowicz M., Adamowicz T. The World Financial Crisis and The Polish Economy 5-21pdf
2. Bieńkowski J., Holka M. Environmental Assessment of the Life Cycle of Bovine Compound Feeds from a Feed Milling Plant in a Large Commercial Farm in Wielkopolska Region, Poland 22-36pdf
3. Faber A., Jarosz Z., Król A. Wpływ zmian klimatu na efektywność wykorzystywania azotu oraz jego straty 37-46pdf
4. Hamulczuk M., Makarchuk O., Sica E. Price Behaviour and Market Integration: Preliminary Evidencefrom the Ukrainian and European Union Rapeseed Markets 47-58pdf
5. Klepacki B., Perkowska A. Rola logistyki w pogłębianiu procesów globalizacji 59-67pdf
6. Komorowska D. Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw nastawionych na produkcję zwierzęcą 68-78pdf
7. Dubicki P., Kułyk P. Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej 79-87pdf
8. Piwowar A. Development of the Agricultural Biogas Market in Poland – Production Volume, Feedstocks, Activities and Behaviours of Farmers 88-97pdf
9. Samborski A. Finansowanie przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszehradzkiej 98-109pdf
10. Kurdyś-Kujawska A., Strzelecka A., Zawadzka D. Kapitał obcy a potencjał wytwórczy i wyniki produkcyjno-ekonomiczne towarowych gospodarstw rolnych 110-119pdf
11. Jankowski P., Tul-Krzyszczuk A. The Impact of Innovation on the Global Competitiveness of Polish Meat and Dairy Enterprises 120-132pdf
12. Twardowska A. Konwergencja typu sigma cen gruntów rolnych w państwach Unii Europejskiej 133-143pdf
13. Wieliczko B. Federalizm fiskalny i środowiskowy a polityka rolna 144-152pdf
14. Wasilewska N., Wasilewski M., Zabolotnyy S. Financial Sustainability and Value of Joint-Stock Companies from Food Industry in Central and Eastern Europe 153-161pdf
15. Anielak K. Fintech as a Source of Financial Innovations on the Polish Financial Services Market 162-171pdf
16. Zielińska K. Unknown Future of the Banking Union’s Third Pillar 172-179pdf
17. Karwowska K., Skotnicka M., Śmiechowska M. Tea Production and its Forecasts, and the Possibility of Tea Cultivation in the Context of Environmental Requirements in China 180-191pdf
18. Grabowska B., Radzymińska M. Ocena postaw prozdrowotnych konsumentów nabywających żywność w sklepach specjalistycznych 192-203pdf