Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2020 20(35) (2)

eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Ceylan N. Policy Assessment of Wheat Production in Turkey 4-11pdf
2. Kukuła K. O pewnych dylematach związanych z budową rankingu obiektów ze względu na poziom zjawiska złożonego 12-21pdf
3. Jaśkiewicz J., Parlińska M., Rackiewicz I. Wyzwania dla rolnictwa związane ze strategią Europejski Zielony Ład w okresie pandemii 22-36pdf
4. Papkovskaya P., Pylypenko K., Shсharbatsiuk S. The Counterparty Assessment Mechanism in the Receivables Management System of Agricultural Organizations in the Republic of Belarus and the Ukraine 37-50pdf
5. Yitayaw M. Effect of Outreach on Financial Sustainability and Profitability of Saving and Credit Cooperatives in Eastern Ethiopia 51-69pdf